Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w firmie jest procesem, który nie przebiega według utartych schematów, a prowadzi nierzadko do rezultatów, których nie udało się prognozować we wstępnej fazie, ze względu na nieprzewidywalny czynnik ludzki. Takim czynnikiem może być na przykład opór pracowników wobec zmiany. Zmiany są jednak czymś naturalnym, zachodzącym w każdym rozwijającym się przedsiębiorstwie. Żeby zniwelować nieprzewidywalność tego procesu ważna jest właściwa diagnoza, a następnie jego odpowiednie zaplanowanie.

  • Analiza potrzeb firmy

    Prowadzenie firmy w obecnej dobie wymaga wielu godzin pracy, obszernej wiedzy dziedzin i szeregu umiejętności. W warunkach stale rosnącej  konkurencyjności w praktycznie każdej  branży obecnej na rynku.

  • Opracowywanie strategii zmian

    Posiadanie przemyślanej strategii rozwoju firmy stanowi podstawę zarządzania każdego przedsiębiorstwa. Jednakże, aby móc być konkurencyjnym ma rynku i utrzymać stabilną pozycję potrzebna jest jasno sprecyzowana strategia firmy, pozwalająca na zrealizowanie celów, zgodnych z misją i wizją firmy.

  • Opracowanie standardów

    Integralną część każdej struktury organizacyjnej stanowi sformalizowany opis stosunków zachodzących pomiędzy poszczególnymi jej elementami.

  • Opracowanie i wdrożenie systemu zmiany

    Zdarza się że firma  posiadająca określoną strategię  nie  potrafi  wcielić  w życie opracowanych  postanowień. Do precyzyjnie określonych potrzeb przypisane zostały nieadekwatne propozycje zmian, lub z czasem uległy dezaktualizacji i ich wprowadzanie straciło sens.

    • placeholder
      alior-bank
    • placeholder
      mistral
    • placeholder
      trw
    • placeholder
      betafence
    • placeholder
      aluprof
    • placeholder
      polstal
    • placeholder
      mmg
    • placeholder
      weiss
    • placeholder
      derya
    • placeholder
      epk
    • placeholder
      katowice
    • placeholder
      somar
    • placeholder
      koleje-slaskie
    • placeholder
      arcelor-mittal
    • placeholder
      bombardier
    • placeholder
      toro-group
    • placeholder
      okay
    • placeholder
      lentex
    • placeholder
      noma2
    • placeholder
      mapmatic
    • placeholder
      ngk
    • placeholder
      bionoco
    • placeholder
      insolutions
    • placeholder
      makro
    • placeholder
      bank-zachodni-wbk-santander
    • placeholder
      nomax
    • placeholder
      agata
    • placeholder
      lambre
    • placeholder
      hutchison
    • placeholder
      enersys
    • placeholder
      ikea
    • placeholder
      ue
    • placeholder
      global-liberty
    • placeholder
      profi-lingua
    • placeholder
      sirio
    • placeholder
      jm-tronik
    • placeholder
      betasoft
    • placeholder
      queris
    • placeholder
      marszalek-wojewodztwa-slaskiego
    • placeholder
      senetic
    • placeholder
      lear
    • placeholder
      ti-automotive
    • placeholder
      comau
    • placeholder
      prm
    • placeholder
      conbelts
    • placeholder
      gliwice
    • placeholder
      iscg
    • placeholder
      gpw
    • placeholder
      higma-service
    • placeholder
      grupa-exorigo
    • placeholder
      lakma
    • placeholder
      schenker-db
    • placeholder
      bpk
    • placeholder
      viateco
    • placeholder
      skok-wesola
    • placeholder
      jtc-small
    • placeholder
      moltton
    • placeholder
      komandor
    • placeholder
      wsb
    • placeholder
      bielmar
    • placeholder
      valeo