Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej

Charakterystyka

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS). Szkolenie w zależności od potrzeb uczestników prezentuje na różnym poziomie praktyczne korzystanie z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Porusza wiele podstawowych zagadnień związanych z KPA m.in. terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu, odpowiedzialność pracownika za zwłokę, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, terminy, bieg terminu, sposób obliczania terminu, przywrócenie terminu, wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, pozostawienie wniosku bez rozpoznania, protokoły i adnotacje w postępowaniu administracyjnym, udostępnianie akt, postępowanie wyjaśniające i dowodowe, przedłużenie a zawieszenie postępowania, przesłanki i forma zawieszenia postępowania, istotne zmiany w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Cel

 • Wskazanie praktycznych przykładów stosowania KPA w jednostkach pomocy społecznej,
 • Omówienie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • Omówienie zasad postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedź na pytania dotyczące terminów załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia,
 • Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego. Odpowiedź na pytania dotyczące wprowadzanie zmian w wydanej decyzji,
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny, 
 • Omówienie nowych wzorów kwestionariuszy rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I, IV, VIII oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym,
 • Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń - nowe zasady przyznawania zasiłków stałych,
 • Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania na gruncie ustawy o pomocy społecznej i orzecznictwa SKO i WSA.

 

Cena

Od 300,00 do 600,00 PLN/h

Dowiedz się więcej

 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  queris
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  jtc-small
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  global-liberty
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  gpw
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  katowice
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  conbelts
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  bombardier