Praca z rodziną dotkniętą przemocą w praktyce - tworzenie planów pomocy

Charakterystyka

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują  z osobami dotkniętymi problemem przemocy, oraz dla tych, którzy chcieliby nauczyć się rozpoznawać symptomy, które mogą świadczyć że w danej rodzinie ten problem ma miejsce. Serdecznie zapraszamy pracowników policji, dzielnicowych, pomocy społecznej - pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników  oświaty, nauczycieli, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, pracowników, członków organizacji pozarządowych, członków komisji rozwiązywania problemów  alkoholowych, członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Szkolenie mam na celu naukę rozpoznawanie sygnałów świadczących o przemocy oraz skutecznego reagowania, udzielania pomocy,  w porozumieniu z innymi instytucjami, służbami.

Cel

 • Podniesienie kompetencji osoby doświadczającej przemocy w zakresie możliwych działań ratunkowych,
 • Podniesienie wiedzy w zakresie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym odróżniania przemocy od konfliktu, wzajemnej agresji.
 • Podniesienie  umiejętności w zakresie motywowanie osoby doświadczającej przemocy do zmiany, opracowanie planu działania, 
 • Podniesienie wiedzy w zakresie diagnozy przemocy wobec dzieci, rozpoznawania symptomów krzywdzenia, w tym wykorzystywania seksualnego
 • Podniesienie wiedzy w zakresie aspektów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy  (przepisy, interpretacje prawne, konkretne wskazówki)
 • Podniesienie wiedzy w zakresie procedury Niebieska Karta, funkcjonowania i zasad pracy zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej.
 • Podnoszenie wiedzy w zakresie poznania zasad wyznaczania celów pracy, budowanie kontraktu, etapy zmiany, strategie działania z rodzina dotkniętą przemocą,
 • Odróżnianie działań interwencyjnych od działań pomocowych
 • Podnoszenia kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów interwencyjnych i motywacyjnych z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie
 • Podniesienie wiedzy w zakresie technik manipulacji stosowanych przez sprawców oraz sposobów reagowania.

Szkolenia trwa 1 dzień szkoleniowy  i obejmuje 8 godzin merytorycznych.

Cena: 295 PLN 

Formularz zgłoszeniowy

 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  global-liberty
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  conbelts
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  queris
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  bombardier
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  katowice
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  jtc-small
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  gpw