Praca z rodziną dotkniętą przemocą w praktyce - tworzenie planów pomocy

Charakterystyka

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z osobami dotkniętymi problemem przemocy, oraz dla tych, którzy chcieliby nauczyć się rozpoznawać symptomy, które mogą świadczyć, że w danej rodzinie ten problem ma miejsce.

Serdecznie zapraszamy pracowników policji, dzielnicowych, pomocy społecznej - pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników oświaty, nauczycieli, pedagogów, pracowników ochrony zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, członków organizacji pozarządowych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Szkolenie ma na celu naukę rozpoznawania sygnałów świadczących o przemocy oraz skutecznego reagowania, udzielania pomocy w porozumieniu z innymi instytucjami, służbami.

Cel

 • Podniesienie kompetencji osoby doświadczającej przemocy w zakresie możliwych działań ratunkowych,
 • Podniesienie wiedzy w zakresie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym odróżniania przemocy od konfliktu, wzajemnej agresji.
 • Podniesienie  umiejętności w zakresie motywowanie osoby doświadczającej przemocy do zmiany, opracowanie planu działania, 
 • Podniesienie wiedzy w zakresie diagnozy przemocy wobec dzieci, rozpoznawania symptomów krzywdzenia, w tym wykorzystywania seksualnego
 • Podniesienie wiedzy w zakresie aspektów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy  (przepisy, interpretacje prawne, konkretne wskazówki)
 • Podniesienie wiedzy w zakresie procedury Niebieska Karta, funkcjonowania i zasad pracy zespołu interdyscyplinarnego, grupy roboczej.
 • Podnoszenie wiedzy w zakresie poznania zasad wyznaczania celów pracy, budowanie kontraktu, etapy zmiany, strategie działania z rodzina dotkniętą przemocą,
 • Odróżnianie działań interwencyjnych od działań pomocowych
 • Podnoszenia kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów interwencyjnych i motywacyjnych z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie
 • Podniesienie wiedzy w zakresie technik manipulacji stosowanych przez sprawców oraz sposobów reagowania.

Czas Trwania

1 dzień i obejmuje 8 godzin szkoleniowych

Cena szkolenia stacjonarnego w siedzibie Firmy SMG/KRC
w Katowicach: 295 PLN od osoby

Cena szkolenia terenowego (poza naszą firmą)
w pozostałych miastach: 340 PLN od osoby

Formularz zgłoszeniowy

Rabaty

Wariant I
Ilość osób z jednej firmy/instytucji

 • 2 osoby – 10%
 • 3 osoby – 15%
 • 4 osoby i więcej – 20%

Wariant II (First minute)
Zgłoszenie minimum na miesiąc przed szkoleniem  -15%

UWAGA: Rabaty (wariant I i II) nie łączą się

 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  bombardier
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  katowice
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  gpw
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  queris
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  global-liberty
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  jtc-small
 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  conbelts