Psychologiczne aspekty chorego z otępieniem alzheimerowskim – praca z chorym i jego rodziną

Charakterystyka

Szkolenie ma na celu nabycie i utrwalenie wiadomości z zakresu pracy z osobami starszymi, w szczególności z otępieniem alzheimerowskim, nauczenie się rozmowy z nimi, rozpoznawania ich potrzeb i adekwatnego reagowania na nie, również nauczenie się jak wpływać by zminimalizować zachowanie agresywne w przebiegu choroby.

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii wieku podeszłego ze szczególnym opisem zmian otępiennych o podłożu choroby Alzheimera,
 • Poznania metod diagnozy w powyższym zakresie, również pokazanie różnic wypływających ze zmian depresyjnych, a wynikających ze zmian otępiennych - alzheimerowskich,
 • Poznania choroby Alzheimera, jak ona powstaje, jak można jej zapobiegać, na co należy być wyczulonym by rozpoznawać jej wczesne objawy i jak wpłynąć by je zatrzymać, 
 • Podniesienia wiedzy w zakresie wiedzy o starości i życiu osób starszych, w  tym przede wszystkim osób ze zdiagnozowanym otępieniem alzheimerowskim i odróżnieniu tegoż otępienia od innego rodzaju otępień,
 • Nauczenia się sposobu prowadzenia rozmowy z tymi osobami – pokazanie jak przebiega proces spostrzegania, odbierania i przetwarzania rzeczywistości, czyli tzw. wydłużony bodziec - reakcja, 
 • Podniesienia kompetencji w zakresie wiedzy o otępieniu i towarzyszącym tej chorobie problemach natury psychicznej,
 • Nabycia wiedzy w zakresie konieczności umieszczenia osoby starszej w DPS czy konieczności podjęcia leczenia wbrew woli chorego,
 • Rozwijania umiejętności w zakresie komunikacji z osobą starszą – otępiałą o podłożu alzheimerowskim,
 • Rozpoznawania i określanie celów pracy z osobą otępiałą,
 • Opracowywania planu pomocy rodzinie z powyższym problemem. 

Czas Trwania

1 dzień i obejmuje 8 godzin szkoleniowych

Cena szkolenia stacjonarnego w siedzibie Firmy SMG/KRC
w Katowicach: 295 PLN od osoby

Cena szkolenia terenowego (poza naszą firmą)
w pozostałych miastach: 340 PLN od osoby

Formularz zgłoszeniowy

Rabaty

Wariant I
Ilość osób z jednej firmy/instytucji

 • 2 osoby – 10%
 • 3 osoby – 15%
 • 4 osoby i więcej – 20%

Wariant II (First minute)
Zgłoszenie minimum na miesiąc przed szkoleniem  -15%

UWAGA: Rabaty (wariant I i II) nie łączą się

 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  conbelts
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  bombardier
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  gpw
 • placeholder
  global-liberty
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  queris
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  katowice
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  jtc-small