Zasady interwencji dla osób podejmujących działania w ramach procedury Niebieskiej Karty

Charakterystyka

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i OIK), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

1. Założenia interwencji kryzysowej nastawionej na pomoc:

 • zasady pomagania osobom w kryzysie
 • sześcioetapowy model interwencji kryzysowej w R.K. James'a i B.E. Gillilanda'a - praktyczne wskazówki dotyczące działań wobec osób w kryzysie
 • odróżnienie przemocy od konfliktu
 • tworzenie indywidualnego planu pomocy w ramach procedury NK.

2. Procedury interwencyjne

 • algorytmy postępowania interwencyjnego dla Policji. Szacowanie ryzyka w indywidualnych przypadkach. Rola i zadania dzielnicowego w ramach procedury NK
 • algorytmy postępowania interwencyjnego  dla pracowników oświaty
 • algorytmy postępowania interwencyjnego dla pracowników służby zdrowia, zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 • postępowanie w sytuacji przemocy dla  pracowników socjalnych w sytuacji interwencji związanej z przemocą w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • zadania członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze Niebieskiej Karty, zobowiązanie do leczenia w sytuacji gdy osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu.

3. Interwencja w ramach procedury  Niebieskiej Karty charakterystyczne obszary działalności zespołów interdyscyplinarnych/ grup.  Rola poszczególnych członków zespołu. Budowanie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych. Akty prawne, regulujące przeciwdziałanie przemocy. Wskazówki do realizacji procedury, interpretacje przepisów.

4. Interwencja wobec osoby uzależnionej.  Uzależnienia a przemoc w rodzinie. Motywowanie do leczenia. Praktyczne wskazówki, metody. Motywowanie osób współuzależnionych.

5. Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie. Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc Rozróżnienie interwencji wobec osoby stosującej przemoc od pracy korekcyjno – edukacyjnej. Możliwe konsekwencje, środki zapobiegawcze sankcje wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Typologie sprawców, różnice . Motywowanie, nawiązanie kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Prowadzenie konstruktywnej rozmowy.  Określanie celów pracy z osobą stosującą przemoc.

Czas Trwania

1 dzień i obejmuje 8 godzin szkoleniowych

Cena szkolenia stacjonarnego w siedzibie Firmy SMG/KRC
w Katowicach: 295 PLN od osoby

Cena szkolenia terenowego (poza naszą firmą)
w pozostałych miastach: 340 PLN od osoby

Formularz zgłoszeniowy

Rabaty

Wariant I
Ilość osób z jednej firmy/instytucji

 • 2 osoby – 10%
 • 3 osoby – 15%
 • 4 osoby i więcej – 20%

Wariant II (First minute)
Zgłoszenie minimum na miesiąc przed szkoleniem  -15%

UWAGA: Rabaty (wariant I i II) nie łączą się

 • placeholder
  queris
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  bombardier
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  katowice
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  gpw
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  jtc-small
 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  conbelts
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  global-liberty