Kwestionariusz MTQ48

Badanie siły i odporności psychicznej

Również w wersji dla sportowców jako Kwestionariusz MTQ48 Sport

Życie w XXI wieku nie jest łatwe. W czasach błyskawicznych zmian oraz rosnącej niepewności współczesny człowiek musi zmierzyć się z różnymi wyzwaniami i z wieloma źródłami stresu. STRES nie oszczędza nikogo – niezależnie od posiadanych cech, roli, jaką pełnimy, stanowiska czy pozycji w społeczeństwie, jakie zajmujemy. Jednak niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem i z życiowymi wyzwaniami, a inni w tych samych sytuacjach radzą sobie znacznie gorzej.  

Jedni ludzie są bowiem bardziej odporni psychicznie, a inni mniej. A zatem:

 • Jaka jest tajemnica odporności psychicznej
 • Skąd bierze się odporność?
 • Czy odporność można budować i wzmacniać?
 • Czym cechują się tzw. silni ludzie, którzy szybko i sprawnie podnoszą się po życiowych porażkach?
 • Jak dbać o własną higienę psychiczną i doskonalić odporność na stres?

Wieloletnie badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazały, że odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem w osiągania sukcesów prywatnych i zawodowych.  To właśnie odporność psychiczna w znaczącym stopniu wpływa na przebieg naszego życia i kariery zawodowej.

To cecha osobowości, która odpowiada aż za 25% efektywności naszego funkcjonowania. To od odporności psychicznej zależy, w jaki sposób – w sytuacji trudnej – człowiek poradzi sobie z własnymi emocjami, natłokiem myśli i jak ukierunkuje swoje zachowanie.  

Czym jest odporność psychiczna?

mental thoughness

Odporność psychiczna (mental toughness) „to cecha osobowości, określająca w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami… niezależnie od sytuacji” (P. Clough, D. Strycharczyk, 2012). Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczną można wzmacniać i rozwijać! 

Test MTQ48

Pomiar siły i odporności psychicznej

W 2004r. powstał pierwszy na świecie test psychometryczny – Kwestionariusz MTQ48 (Mental Toughness Questionare) do badania siły i odporności psychicznej.

Opracowanie Kwestionariusza MTQ48 było odpowiedzią na potrzeby środowiska biznesowego, w którym menedżerowie nieustannie poszukują odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:

 1. Dlaczego niektórzy ludzie są w stanie radzić sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami lepiej od innych?
 2. Czy można zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób w zakresie ww. umiejętności?
 3. Czy można poprawić odporność psychiczną ludzi w celu zwiększania ich wydajności?
 4. Czy można oszacować efektywność środków interwencyjnych? (P. Clough, D. Strycharczyk, 2012). 

Znaczenie odporności psychicznej w środowisku biznesowym jest tym ważniejsze, że we współczesnej rzeczywistości  biznesowej (VUCA) ludzie funkcjonują w obliczu zmian, niepewności, złożoności, presji czasu, nadmiaru zadań oraz deficytów snu i odpoczynku.  Tymczasem odporność psychiczna – jak pokazały badania – ściśle koreluje z lepszym zarządzaniem stresem, z wydajnością czy większą skutecznością w radzeniu sobie z nowymi, niestandardowymi okolicznościami i wyzwaniami.

Kwestionariusz MTQ48 został opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka we współpracy z AQR Ltd. (firmy uznawanej za światowego lidera narzędzi psychometrycznych).  Test składa się z 48 pytań i pozwala na pomiar odporności psychicznej w zakresie 4 podstawowych skal (oparty jest o Model Oporności Psychicznej 4C).

Model 4C odporności psychicznej:

model aqr
 1. POCZUCIE WPŁYWU (Control) to przekonanie, że osoba steruje swoim życiem, ma na niego wpływ, kontroluje swój los. To również przeświadczenie własnego wpływu na swoje środowisko i na możliwość wprowadzania w nim znaczących zmian. To poczucie osobistej skuteczności i sprawczości.

  Podskale:
  Poczucie wpływu na własne życie – to wiara, że mogę zrealizować założone cele i  osiągnąć to, co jest zgodne z moimi planami. To przekonanie, że jeżeli ukierunkuję swoje działania na wyznaczony cel to jest on możliwy do osiągnięcia.

  Umiejętność zarządzania emocjami – to wskaźnik kontrolowania swoich emocjami oraz decydowania, w jakim zakresie będą one ujawniane przed innymi.

 2. ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – to miara wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji zadań. Wiąże się z konsekwencją, rzetelnością i umiejętnością doprowadzania rozpoczętych spraw do końca. To wskaźnik, który określa, w jaki sposób osoba podejmuje się zobowiązań i jakie działania i wysiłki jest w stanie podjąć, aby ich dotrzymać.

 3. WYZWANIE (Challenge) – to wskaźnik określający, na ile dana osoba postrzega problem lub wyzwanie jako szansę, a na ile jako zagrożenie.

 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – to miara zaufania do siebie, wiary w swoje umiejętności, możliwości, w swój potencjał, w pozytywne rezultaty podejmowanych działań.

  Podskale:
  Wiara we własne umiejętności – to przekonanie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby podjąć się określonych działań oraz zdolność do pokonywania przeszkód na drodze do realizacji celów. To wiara w swoją wartościowość i w słuszność swoich racji oraz duża niezależność od ocen zewnętrznych.

  Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to zdolność do bycia asertywnym, umiejętność radzenia sobie z nieuzasadnioną krytyką i nieprzychylnymi uwagami innych.  To również śmiałość w kontaktach międzyludzkich oraz łatwość prezentowania własnego punktu widzenia i umiejętność obrony swoich racji.

Zaprezentowany Model 4C znajduje zastosowanie w biznesie, edukacji, w obszarze zdrowia, sportu czy usług społecznych, umożliwiając pracę nad rozwojem osobistej odporności psychicznej w zakresie jej czterech podstawowych filarów.

W jaki sposób realizowane jest badanie?

 1. Zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 508 14 36 06 (prof. Magdalena Kraczla - Psycholog Biznesu, Konsultant Odporności Psychicznej z uprawnieniami w zakresie narzędzi MTQ48 i MTQ48 Sport).
 2. Ustalenie terminu realizacji badania.
 3. Dokonanie płatności przez Uczestnika badania (jeśli zamawiającym badanie jest firma, a uczestnikami pracownicy, to wykonanie badania poprzedza rozmowa, w której ustalamy cel badania, kontekst jego przeprowadzenia oraz dalsze kroki działania).
 4. Wypełnienie Kwestionariusza MTQ48 on-line przez Uczestnika badania (czas wypełniania: ok. 15 min.).
 5. Umówienie terminu sesji informacji zwrotnej.
 6. Sesja informacji zwrotnej (feedbackowa) – przekazanie raportu z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (60 min.).

Koszt badania kwestionariuszem MTQ48

 • Cena: test + sesja feedbackowa podczas spotkania osobistego w siedzibie SMG/KRC:  550 zł.
 • Cena: test + sesja feedbackowa  on-line (zoom, skype, clickmeeting):  450 zł.

W ramach ceny Uczestnik badania otrzymuje raport rozwojowy, który zawiera wyniki danej osoby uzyskane w badaniu, wraz z ich opisem oraz sugestie, dotyczące rozwoju i modyfikacji własnego zachowania. 

Konsultant realizujący badanie testem MTQ48

Konsultant realizujący badanie testem MTQ48 i przeprowadzający sesję informacji zwrotnej – prof. Magdalena Kraczla, Konsultant Odporności Psychicznej (Nr licencji: MTQ124575)

Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Kraczla

Konsultant Odporności Psychicznej

Psycholog Biznesu w SMG/KRC Poland HR, certyfikowany Trener i Coach, licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej MTQ48 i MTQ48 Sport oraz wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwojem potencjału ludzi. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla firm z zakresu HR, zarządzania stresem i budowania odporności psychicznej. Uczy jak wzmacniać siłę psychiczną pracowników. Zajmuje się diagnostyką stresu zawodowego i wypalenia zawodowego oraz osobistego potencjału osobowościowego. Specjalizuje się w diagnozie odporności psychicznej, określaniu kierunków rozwoju osobistej siły psychicznej i udzielaniu wsparcia w tym wyzwaniu. Realizuje sesje coachingowo-mentoringowe dla biznesu i osób prywatnych.

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 203 74 54

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.