Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej

Charakterystyka

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w postępowaniach administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej (pracownicy socjalni, kierownicy OPS). Szkolenie w zależności od potrzeb uczestników prezentuje na różnym poziomie praktyczne korzystanie z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Porusza wiele podstawowych zagadnień związanych z KPA m.in. terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu, odpowiedzialność pracownika za zwłokę, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, terminy, bieg terminu, sposób obliczania terminu, przywrócenie terminu, wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, pozostawienie wniosku bez rozpoznania, protokoły i adnotacje w postępowaniu administracyjnym, udostępnianie akt, postępowanie wyjaśniające i dowodowe, przedłużenie a zawieszenie postępowania, przesłanki i forma zawieszenia postępowania, istotne zmiany w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Cel

 • Wskazanie praktycznych przykładów stosowania KPA w jednostkach pomocy społecznej,
 • Omówienie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • Omówienie zasad postępowania administracyjnego,
 • Odpowiedź na pytania dotyczące terminów załatwienia sprawy i doręczenia decyzji, procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz zasad wydawania decyzji i postanowienia,
 • Omówienie sposobów składania odwołania i zażaleń oraz wznowienia postępowania administracyjnego. Odpowiedź na pytania dotyczące wprowadzanie zmian w wydanej decyzji,
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące ustalania sytuacji dochodowej osoby/rodziny, 
 • Omówienie nowych wzorów kwestionariuszy rodzinnych wywiadów środowiskowych cz. I, IV, VIII oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym,
 • Zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz innych świadczeń - nowe zasady przyznawania zasiłków stałych,
 • Postępowanie w sprawie należności z tytułu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej oraz postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń – praktyczne rozwiązania na gruncie ustawy o pomocy społecznej i orzecznictwa SKO i WSA.

 

Cena

Od 300,00 do 600,00 PLN/h

Dowiedz się więcej

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 203 74 54

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.