Kompetencje dla sektora finansowego

Dofinansowanie projektu: 5 551 245,80
Wartość projektu: 6 696 918,80

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 466 z 518 (311K/207M) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Nabór do projektu „Kompetencje dla sektora finansowego”.

Zgodnie regulaminem rekrutacji § 5 ust. 1  „Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, 1 raz na kwartał przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora (…)”

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
 2. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 3. Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
 4. Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
 5. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
 6. Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
 8. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
 9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
 10. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
 11. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
 12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 13. Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
 14. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 15. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
 16. Analiza finansowa banku spółdzielczego
 17. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 18. Ustawa o kredycie hipotecznym

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 5 153,41 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania:

Okres trwania projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.2020 do 10.2022, nabór w 12 turach co 3 m-ce, 1 raz na kwartał. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem – 518, min 5% osób z każdego województwa.

Gdzie się zgłosić?

 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 576 060 690, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Uczestnicy z województw: dolnośląskie kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.
 • SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 578 632 000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.

Dokumenty do pobrania

 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
 • Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 • Oświadczenie pracownika właściciela
 • Karta usługi spoza BUR
 • Ankieta oceniająca usługę rozwojową spoza BUR
 • Formularz wykonania usługi doradczej

Zapoznaj się

 • Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis
 • Regulamin rekrutacji
 • Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowej
 • Rekomendacje nr 2 SR Finanse III
 

Rozlicz się

 • Rozliczenie wsparcia

Rozlicz się

 • Rozliczenie wsparcia

Listy rankingowe

 • Lista rankingowa nr 4 w 2022 r
 • Lista rankingowa nr 3 w 2022 r
 • Lista rankingowa nr 2 w 2022 r
 • Lista rankingowa nr 1 w 2022 r
 • Lista rankingowa nr 4 w 2021 r
 • Lista rankingowa nr 4 w 2021 r
 • Lista rankingowa nr 3 w 2021 r
 • Lista rankingowa nr 2 w 2021 r
 • Lista rankingowa nr 1 w 2021 r

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 203 74 54

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.