Projekty Unijne

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 466 z 518 (311K/207M) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. 

UWAGA!
Zmiany w regulaminie | Aktualizacja 31.03.2020
Dowiedz się więcej

Zmiany w regulaminie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem możliwości realizowania szkoleń i doradztwa w firmie zdalnej.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadza następujące zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

W § 5 Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw

nie obowiązuje ust. 1 i 2:

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, 1 raz na kwartał przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora/Partnera. Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze, publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora www.ocwp.org.pl oraz Partnera www.smgkrc.com, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy. W przypadku zakończeniu naboru, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora www.ocwp.org.pl oraz Partnera www.smgkrc.com.

2. Termin wskazany w ust. 1 może zostać wydłużony w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

oraz ust. 12 w części:

12. (…) Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe w ramach każdej tury (uszeregowane punktowo, z uwzględnieniem rezerwacji min. 5% miejsc dla Przedsiębiorcy z każdego województwa). W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Stworzone zostaną również listy rezerwowe dla MŚP.

i ust. 13:

13. Termin wskazany w ust. 12 może zostać wydłużony w przypadku dużej liczby zgłoszeń oraz w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis lub innych mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Ponadto Operator wprowadza obowiązek przedstawiana wraz z kartami usług rozwojowych kalkulacji kosztów każdej usługi szkoleniowej/dordczej.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zapisu przez formularz zgłoszeniowy na stronie PARP otrzymają dokumentację rekrutacyjną na wskazany w formularzu adres e-mail. Przedsiębiorcy przesyłają prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty w formie skanu w formacie PDF.

Dodatkowo załączamy Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu opracowane przez PARP:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie

Wypełnioną i podpisaną dokumentację proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
 2. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 3. Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
 4. Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
 5. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
 6. Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
 8. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
 9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
 10. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
 11. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
 12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 13. Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
 14. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 15. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
 16. Analiza finansowa banku spółdzielczego
 17. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 18. Ustawa o kredycie hipotecznym

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6840 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania:

 • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie www.parp.gov.pl
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury.
 • podpisz umowy wsparcia
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Okres trwania projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.2020 do 10.2022, nabór w 12 turach co 3 m-ce, 1 raz na kwartał. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem – 518, min 5% osób z każdego województwa.

Gdzie się zgłosić?

 • uczestnicy z województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uczestnicy z województw: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie – SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania

Reszta dokumentów będzie dostępna wkrótce.

 • placeholder
  hutchison
 • placeholder
  okay
 • placeholder
  toro-group
 • placeholder
  comau
 • placeholder
  bombardier
 • placeholder
  betafence
 • placeholder
  bionoco
 • placeholder
  marszalek-wojewodztwa-slaskiego
 • placeholder
  bank-zachodni-wbk-santander
 • placeholder
  somar
 • placeholder
  iscg
 • placeholder
  alior-bank
 • placeholder
  moltton
 • placeholder
  ikea
 • placeholder
  gpw
 • placeholder
  lentex
 • placeholder
  ngk
 • placeholder
  noma2
 • placeholder
  koleje-slaskie
 • placeholder
  betasoft
 • placeholder
  makro
 • placeholder
  mistral
 • placeholder
  ue
 • placeholder
  polstal
 • placeholder
  profi-lingua
 • placeholder
  bielmar
 • placeholder
  skok-wesola
 • placeholder
  insolutions
 • placeholder
  mmg
 • placeholder
  prm
 • placeholder
  wsb
 • placeholder
  weiss
 • placeholder
  gliwice
 • placeholder
  aluprof
 • placeholder
  higma-service
 • placeholder
  valeo
 • placeholder
  schenker-db
 • placeholder
  jtc-small
 • placeholder
  mapmatic
 • placeholder
  komandor
 • placeholder
  epk
 • placeholder
  lear
 • placeholder
  ti-automotive
 • placeholder
  senetic
 • placeholder
  arcelor-mittal
 • placeholder
  queris
 • placeholder
  bpk
 • placeholder
  lambre
 • placeholder
  agata
 • placeholder
  derya
 • placeholder
  sirio
 • placeholder
  nomax
 • placeholder
  lakma
 • placeholder
  trw
 • placeholder
  viateco
 • placeholder
  jm-tronik
 • placeholder
  global-liberty
 • placeholder
  enersys
 • placeholder
  conbelts
 • placeholder
  grupa-exorigo
 • placeholder
  katowice