Projekty Unijne

UWAGA!!! Rekrutacja na województwo śląskie oraz małopolskie została wstrzymana do odwołania.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 466 z 518 (311K/207M) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. 

UWAGA!
Zmiany w regulaminie | Aktualizacja 01.10.2020
Dowiedz się więcej

Zmiany w regulaminie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem możliwości realizowania szkoleń i doradztwa w firmie zdalnej oraz stacjonarnej. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od dnia 1 czerwca do 31.12.2020 roku wprowadza następujące zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

W § 5 Procedura rekrutacyjna przedsiębiorstw

nie obowiązuje ust. 1 i 2:

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, 1 raz na kwartał przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora/Partnera. Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze, publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora www.ocwp.org.pl oraz Partnera www.smgkrc.com, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy. W przypadku zakończeniu naboru, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora www.ocwp.org.pl oraz Partnera www.smgkrc.com.

2. Termin wskazany w ust. 1 może zostać wydłużony w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

oraz ust. 12 w części:

12. (…) Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe w ramach każdej tury (uszeregowane punktowo, z uwzględnieniem rezerwacji min. 5% miejsc dla Przedsiębiorcy z każdego województwa). W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Stworzone zostaną również listy rezerwowe dla MŚP.

i ust. 13:

13. Termin wskazany w ust. 12 może zostać wydłużony w przypadku dużej liczby zgłoszeń oraz w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis lub innych mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Ponadto Operator wprowadza obowiązek przedstawiana wraz z kartami usług rozwojowych kalkulacji kosztów każdej usługi szkoleniowej/dordczej.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zapisu przez formularz zgłoszeniowy na stronie PARP otrzymają dokumentację rekrutacyjną na wskazany w formularzu adres e-mail. Przedsiębiorcy przesyłają prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty wraz z WYBRANYMI KARTAMI USŁUG ROZWOJOWYCH ZDALNYCH Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (wygenerowanymi w formacie PDF), za pośrednictwem poczty na adres zwrotny:

SMG/KRC Human Resources Region Południowy Sp. z o.o
ul. 3 Maja 22, lok. III p
40-096 Katowice

Dodatkowo załączamy Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu opracowane przez PARP:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie

 

Refundacji podlegać będą:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 1. Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej
 2. Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 3. Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami
 4. Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta
 5. Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego
 6. Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 7. Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II
 8. Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń
 9. Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
 10. Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
 11. Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej
 12. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 13. Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe
 14. Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 15. Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej
 16. Analiza finansowa banku spółdzielczego
 17. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 18. Ustawa o kredycie hipotecznym

Poziom refundacji:

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6840 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania:

 • wypełnij formularz rejestracyjny na stronie www.parp.gov.pl
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury.
 • podpisz umowy wsparcia
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Okres trwania projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.2020 do 10.2022, nabór w 12 turach co 3 m-ce, 1 raz na kwartał. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem – 518, min 5% osób z każdego województwa.

Uwaga! Rekrutacja na województwo śląskie została wstrzymana do odwołania

Gdzie się zgłosić?

 • uczestnicy z województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uczestnicy z województw: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie – SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54, tel. 730 507 073, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania

Uwaga! Rekrutacja na województwo śląskie została wstrzymana do odwołania

 • Regulamin rekrutacji
 • Rekomendacja
 • Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych
 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów mśp
 • Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 • Oświadczenie pracownika/właściciela
 • Rozliczenie wsparcia
 • Karta usługi spoza bur
 • Ankieta oceniająca usługę rozwojową spoza bur
 • Formularz wykonania usługi doradczej
 

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 323 50 03

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.