Akademia Kompetencji Menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 - 30.09.2023

Uwaga!

UWAGA!!! Informujemy, iż dnia 26.06.2023 roku o godzinie 10:18 w związku z wyczerpaniem się alokacji zakończyła się kolejna tura naboru. 

Uwaga!

Informujemy, że w dniach od 26.06.2023 od godz. 9:00 do 02.07.2023 do godz. 15:00 lub do wyczerpania alokacji 1 000000 zł na refundację usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu:

"Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP"

Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli, kadrę kierowniczą oraz kadrę, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Ważne! Informacja odnoście właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników: alokacja została odblokowana dla - mężczyzn - właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników!

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona
od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.
 2. małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.
 3. średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Ważne: Usługi doradcze dot. analizy lub usługi rozwojowe dla firm posiadających już analizę, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 07.08.2023 roku.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) – 10 pkt.
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:
  • kobiety – 4 pkt
  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.

Wniosek należy złożyć poprzez portal https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni roboczych należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.

SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają właścicieli i współwłaścicieli zarządzających MMŚP, kadrę menadżerską oraz pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem do udziału w projekcie pt. ": Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP",  dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 360 z 400 (200K/200M) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
 2. Kadra menadżerska
 3. Pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 • mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.
 • małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.
 • średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Obszary tematyczne:

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w:

 • Obszarze organizacyjnym:
  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Obszarze technologii:
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Obszarze procesów:
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Jak skorzystać z dofinansowania

 • dla każdego przedsiębiorstwa zostanie nadany login i hasło do elektronicznego systemu obsługi wniosków,
 • przedsiębiorca składa elektronicznie wniosek na stronie wniosek.akademia-cyfryzacji.pl, który będzie dostępny w terminie ogłoszonego naboru,
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych zweryfikowana zostanie poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury,
 • podpisz umowę wsparcia,
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, minimum 4 razy w roku, przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora/Partnera.

Gdzie się zgłosić?

Uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie:

SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z.o.o.

ul. 3 Maja 22
40-096 Katowice

578 632 000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy z województw: dolnośląskie kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski

576 060 690
577 100 223
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zapoznaj się
  • zał. 7. Umowa wsparcia [PDF]
  • zał. 8. Minimalny zakres analizy [PDF]
  • zał. 9. Opis kompetencji menedżerskich [PDF]
  • zał. 11. Kalkulator wkładu własnego [XLSX]
  • zał. 12. Zasady dot. wkładu w wynagrodzeniu [PDF]
  • Regulamin rekrutacji [PDF]
  • Wykluczenia de minimis [PDF]
 • Dokumentacja rekrutacyjna
  • zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa [PDF]
  • zał. 2. Oświadczenie o speł. kryt. MŚP i powiązaniach [PDF] [DOC]
  • zał. 3. Formularz zgłoszeniowy pracownika właściciela [PDF]
  • zał. 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [PDF] [XLSX]
  • zał. 5. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis [PDF]
 • Dokumentacja rozliczeniowa
  • zał. 6. Oświadczenie dot. wysokości wkładu własnego wynagrodzenia [PDF] [DOC]
  • Uwaga! Przy składaniu Oświadczenia dotyczącego wysokości wkładu własnego w postaci wynagrodzeń (załącznik 6 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) należy przyjąć, że miesięczna norma czasu pracy dla pracownika w godzinach zegarowych to 160h.
  • zał. 10. Formularz wykonania usługi doradczej [DOC]
 • Wzory
  • AM Cyfryzacja diagnoza 10.04.2022 [DOC]
   W dokumencie na kolor czerwony zaznaczono sugestie oraz fragmenty tekstu do ewentualnego wykorzystania.

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 203 74 54

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.