Kompetencje dla sektora finansowego

mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 w ramach projektu „Kompetencje dla sektora finansowego”

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 100 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego i ubezpieczeniowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Refundacji podlegać będą
 • usługi szkoleniowe, wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych
Poziom refundacji

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6.812 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania
 1. wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
 2. na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności.
  • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową refundacyjno-zaliczkową.
  • Wsparcie w ramach Projektu będzie odbywać się poprzez refundację, połączoną z zaliczką, kosztów i dotyczy działań szkoleniowych zgodnie z rekomendacją RS.
  • Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej to koszt 400 zł. Sektorowa Rada ds. Finansów zgodnie z rekomendacją, która stanowi zał. 4 do Regulaminu określa liczbę godzin szkolenia w przedziale minimum 4 h – maximum 24 h.
  • Wsparcie w postaci refundacyjno-zaliczkowej usług rozwojowych udzielone w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie.
  • Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
  • Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
Okres trwania projektu
01.10.2020 – 31.07.2021
Rekrutacja
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.10.2020 do 30.04.2021. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem – 100, min 5% osób z każdego województwa.
Gdzie się zgłosić?
 • uczestnicy z województw – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie zgłaszają się do Lidera projektu – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie zgłaszają się do Partnera projektu – SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania
 • (Zał. 1) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa PDFDOC
 • (Zał. 1a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP PDFDOC
 • (Zał. 1b) Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika PDFDOC
 • (Zał. 1c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDFXLSX
 • (Zał. 1d) Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis PDFDOC
 • (Zał. 1e) Oświadczenie pracownika właściciela PDFDOC
 • (Zał. 5) Karta usługi spoza BUR PDFDOC
 • (Zał. 6) Ankieta spoza BUR PDFDOC
Zapoznaj się
 • Regulamin rekrutacji PDF
 • (Zał. 2) Wzór umowy dotyczącej refundacji usługi rozwojowej PDF
 • (Zał. 4) Rekomendacja nadzwyczajna PDF
Rozliczenie wsparcia
 • (Zał. 3) Rozliczenie wsparcia DOC

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 203 74 54

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.