Kompetencje dla sektora finansowego

mający na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – COVID-19

Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 w ramach projektu „Kompetencje dla sektora finansowego”

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o. zapraszają właścicieli, wspólników oraz pracowników z sektora finansowego (PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa) do udziału w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 100 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora finansowego i ubezpieczeniowego z obszaru Polski, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego wynikającego z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Refundacji podlegać będą
 • usługi szkoleniowe, wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Obszary tematyczne dla sektora finansowego:

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych
Poziom refundacji

Koszty będą refundowane do wysokości 80% w ramach pomocy de minimis po przedstawieniu kompletu dokumentów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa/uczestnika projektu wynosi 6.812 zł netto.

Jak skorzystać z dofinansowania
 1. wypełnij formularz rejestracyjny na stronie: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
 2. na podstawie dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności.
  • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową refundacyjno-zaliczkową.
  • Wsparcie w ramach Projektu będzie odbywać się poprzez refundację, połączoną z zaliczką, kosztów i dotyczy działań szkoleniowych zgodnie z rekomendacją RS.
  • Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej to koszt 400 zł. Sektorowa Rada ds. Finansów zgodnie z rekomendacją, która stanowi zał. 4 do Regulaminu określa liczbę godzin szkolenia w przedziale minimum 4 h – maximum 24 h.
  • Wsparcie w postaci refundacyjno-zaliczkowej usług rozwojowych udzielone w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie.
  • Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
  • Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
Okres trwania projektu
01.10.2020 – 31.03.2021
Rekrutacja
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły od 01.10.2020 do 31.12.2020. Przewidywana liczba osób objęta wsparciem – 100, min 5% osób z każdego województwa.
Gdzie się zgłosić?
 • uczestnicy z województw – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie zgłaszają się do Lidera projektu – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 736 11 60, wew. 27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie zgłaszają się do Partnera projektu – SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice, tel. 32 203 74 54, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania
 • (Zał. 1) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa PDFDOC
 • (Zał. 1a) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP PDFDOC
 • (Zał. 1b) Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika PDFDOC
 • (Zał. 1c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDFXLSX
 • (Zał. 1d) Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis PDFDOC
 • (Zał. 1e) Oświadczenie pracownika właściciela PDFDOC
 • (Zał. 5) Karta usługi spoza BUR PDFDOC
 • (Zał. 6) Ankieta spoza BUR PDFDOC
Zapoznaj się
 1. Regulamin rekrutacji PDF
 2. (Zał. 2) Wzór umowy dotyczącej refundacji usługi rozwojowej PDF
 3. (Zał. 4) Rekomendacja nadzwyczajna PDF
Rozliczenie wsparcia
 1. (Zał. 3) Rozliczenie wsparcia DOC

Siedziba

 • ul. 3 Maja 22, lok. III p
 • 40-096 Katowice

SMG/KRC

 • NIP: 6342447983
 • REGON: 276716351

Katowice

 • +48 32 323 50 03

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawa

 • +48 22 153 00 73

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.